Wiadomości Branżowe

Zegary Elektryczne i Elektroniczne. Zarys Historii

“Zegary Elektryczne i Elektroniczne. Zarys Historii”.

Właśnie w tym tygodniu, na rynku pojawia się bardzo cenna dla branży, książka Profesora Zdzisława Mrugalskiego o tytule identycznym z tym, który nosi niniejsze opracowanie.

Musimy sobie zdawać sprawę, że nasza krajowa branża zegarmistrzowska od czasów ostatniej wojny, z pominięciem dekady zegarków z Błonia i początków wytwórczości w ostatnich latach, praktycznie nie notowała żadnej aktywności w dziedzinie produkcji zegarków i ich części. Także dopiero od początku zmian ekonomicznych w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, powoli buduje strukturę dystrybucji światowo, ogólnie znanych produktów zegarowych. Mimo to, ta sama branża na pewno może pochwalić się niezwykłymi dokonaniami na polu zegarkowych publikacji. Największą w tym zasługę, w ostatnich latach ma Profesor Zdzisław Mrugalski, którego kilka książek zostało niedawno wydanych. W roku 2008 staraniem Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków i wsparciem firm z branży pojawiła się książka “Czas i urządzenia do jego pomiaru”. W roku 2010. Instytut Technologii i Eksploatacji z Radomia wydał książkę “Przemysł Zegarowy w Polsce” a rok później monumentalną pozycję – “Historię Zegarmistrzostwa w Polsce”. Właśnie teraz pojawia się, ponownie wsparta przez Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, kolejna pozycja branżowa – “Zegary Elektryczne i Elektroniczne. Zarys historii”. Naturalnym impulsem do jej powstania był zebrany przy okazji przygotowań do napisania książki o historii zegarmistrzostwa obszerniejszy zakres materiałów, na temat zegarów elektrycznych. Rozwiązania te, dziś trochę zapomniane, w książce są przez autora doskonale, w porządku chronologicznym przedstawione. Trzeba sobie zdawać sprawę, że były one ważnymi i pewnie niezbędnymi krokami, dla osiągnięcia dzisiejszej technologii pomiaru czasu. Bardzo cennymi, zawartymi w opracowaniu informacjami, są choćby podane definicje dla zegarów elektrycznych i elektronicznych, niezbędne dla poprawnego określania różnych rodzajów zegarów i zegarków (czyli zegarów noszonych). Najlepszym przykładem może być, po raz pierwszy tak jednoznacznie i jasno podana definicja zegara elektrycznego, która zapisana jest następująco: “Zegar elektryczny jest to taki zegar, który energię napędową pobiera ze źródła energii elektrycznej, albo taki, do działania którego jest niezbędny przepływ prądu elektrycznego.”
Komplet wymienionych powyżej książek Profesora Mrugalskiego, uzupełniony jeszcze jego poprzednim, bardziej naukowym opracowaniem z roku 1972 – “Mechanizmy zegarowe” i kilkoma skryptami akademickimi, wraz z zawartym w trzynastu tomach podręcznikiem zawodu – “Zegarmistrzostwem” braci z Niepokalanowa – Podwapińskiego i Bartnika, stanowią niezwykłe i pewnie niespotykane nigdzie indziej kompendium wiedzy zawodowej i branżowej.
Oczywiście jest jeszcze wiele zegarkowych i zegarmistrzowskich tematów, czekających na opracowanie, lub pogłębienie. Jednak powyżej wskazane opracowania, będą na zawsze i dla każdego piszącego na ten temat niezbędnym wsparciem i zawodową pomocą. Takie bezpośrednie wskazówki dla opracowań o zegarach elektrycznych i elektronicznych zawiera omawiana książka “Zegary Elektryczne i Elektroniczne. Zarys historii” Profesora Zdzisława Mrugalskiego, a wskazana w niej systematyka, pozwala na poprawną klasyfikację także innych rozwiązań.

Władysław Meller
www.e-zegarki.info.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy