nauka articles

Od połowy XIX przez drugą wojnę światową do “bitwy o handel”

Sytuację zegarmistrzów i zegarmistrzostwa w Polsce opisuje Brat Bernard Bartnik w nigdy nie wydanym, a napisanym w końcu lat osiemdziesiątych poprawionym i uzupełnionym I tomie Zegarmistrzostwa: “Gdy w połowie XIX wieku produkcja warsztatowa zaczęła przekształcać się w fabryczną, w Polsce istniały nadal liczne warsztaty zegarmistrzowskie.…

Od zmian gospodarczych początku lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej

Zmiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych, podobnie jak wspomniana poprzednio “bitwa o handel”, nie były bezpośrednio związane z zawodem, jednak ze względu na głębokość przemian społeczno-gospodarczych zaważyły na nim znacząco. Jeśli do tego dodamy, następujący w tym samym czasie, szybki postęp techniczny to nie dziwią nas ogromne przeobrażenia jakie dokonały się pod każdym względem wykonywania zawodu.…

Jeśli zegarek to ze Szwajcarii

Mówiąc o zegarmistrzostwie jeszcze w początkach 18-tego wieku nie mówimy o konkretnych firmach, czy krajach w których rozwijała się taka produkcja. W tym czasie decydującym wyznacznikiem jakości produktu była osoba mistrza wykonująca konkretne dzieła, i miasta, w których dzięki tradycji i rywalizacji jakość wyrobów wyróżniała się na tle innych.…

Dziś zegary kwarcowe – co będzie jutro?

Referat pod takim tytułem wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Zdzisław Mrugalski podczas II-go Kongresu Zegarmistrzowskiego w dniu 5.11.1992 roku, kongresu odbywającego się w Hotelu Forum w Warszawie i połączonego z targami PAI-TIME ´92. Dziś po kilkunastu latach postawione w tytule pytanie jest w dalszym ciągu bardzo aktualne, szczególnie dla wszystkich zawodowo, czy hobbystycznie zajmujących się zegarkami.…

Od rewolucji kwarcowej do zmian gospodarczych początku lat dziewięćdziesiątych

Wejście na rynek zegarków wyrobów elektronicznych, a szczególnie masowa produkcja bardzo tanich zegarków z wyświetlaczem cyfrowym zmieniła gwałtownie rynek produkcji i serwisu zegarków a co za tym idzie pracę zegarmistrza. Aby podkreślić znaczenie tych zmian, odwołajmy się do Szwajcarii – kraju będącego liderem w produkcji luksusowych zegarków, gdzie z istniejących ponad 4500 firm zegarkowych w krótkim czasie pozostało tylko około 450.…
Top