Je??li zegarek to ze Szwajcarii

M??wi?c o zegarmistrzostwie jeszcze w pocz?tkach 18-tego wieku nie m??wimy o konkretnych firmach, czy krajach w kt??rych rozwija??a si? taka produkcja. W tym czasie decyduj?cym wyznacznikiem jako??ci produktu by??a osoba mistrza wykonuj?ca konkretne dzie??a, i miasta, w kt??rych dzi?ki tradycji i rywalizacji jako??? wyrob??w wyr????nia??a si? na tle innych. Takim o??rodkami by??y np. Londyn, i miasta niemieckie, ale by?? tak??e Gda??sk, Toru?? i Warszawa, gdzie przepi?kne czasomierze wyrabiali np. zegarmistrzowie z rodziny Gugenmus??w .

Jak to si? sta??o, ??e w dniu dzisiejszym jako jedynie presti??owe i jako??ciowo najlepsze uwa??a si? zegarki z kraju Helwet??w. Sk?d w tradycji powiedzenie “dok??adny jak szwajcarski zegarek” czy “szwajcarska precyzja” ?

Sami Szwajcarzy podaj? kilka powod??w rozwoju tego dzi?? ju?? tradycyjnego dla ich regionu rzemios??a.

W Muzeum Historycznym w miejscowo??ci Neuchatel znajduje si? obraz przedstawiaj?cy m??odego ucznia kowalskiego Daniela JaenRicharda, oraz angielskiego kupca, kt??ry wr?czaj?c m??odzianowi uszkodzony zegarek prosi o jego napraw?. Tradycja m??wi, ??e m??ody kowal zegarek naprawi??, a na podpatruj?c jego konstrukcj? zbudowa?? nast?pne czasomierze. Sztuki tej nauczy?? ca??? wiosk? Le Locle, kt??ra nast?pnie sta??a si? stolic? szwajcarskiego zegarmistrzostwa.
Read more

Authors

Related posts

Top